პუბლიკაციები

20.07.2021

რისი უფლება არ აქვთ ჟურნალისტებს?

სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით ჯურნალისტს არ აქვს უფლება რომ...

სრულად ნახვა
20.07.2021

რა არის მოვალეთა რეესტრი?

აღსრულების ეროვნულ ბიურო აწარმოებს იმ პირთა, ელექტრონულ სიას ვისაც...

სრულად ნახვა
20.07.2021

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება დაუმთავრებელ კორპუსში ბინის შეძენისას?

პირველ რიგში გადაამოწმეთ საჯარო რეესტრის ამონაწერები, დარწმუნდით,...

სრულად ნახვა
19.07.2021

შეუძლია თუ არა შეიძინოს უცხოელმა საქართველოში მიწა?

შეუძლია თუ არა შეიძინოს უცხოელმა საქართველოში მიწა?

...
სრულად ნახვა
19.07.2021

ალიმენტი

ალიმენტი ლათინული სიტყვაა და ქართულად  საზრდოს, საკვებს ნიშნავს....

სრულად ნახვა
16.07.2021

ოჯახური ძალადობა

ოჯახში ძალადობის თემა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ტაბუირებული იყო...

სრულად ნახვა
10.03.2020

განსაკუთრებით საშიში ინფექციის გადადება

სისხლის სამართლის კოდექსის 132-ე მუხლის მიხედვით, განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების...

სრულად ნახვა
18.02.2020

საქორწინო ხელშეკრულება

სამოქალაქო კოდექსი მკაცრად განსაზღვრავს მეუღლეთა ქონებრივ უფლებებსა და ვალდებულებებს,...

სრულად ნახვა
03.02.2020

შიკანა

შიკანა - უფლებით სარგებლობა ისე, რომ ამით მხოლოდ სხვებს ადგებათ ზიანი, ისე, რომ...

სრულად ნახვა
05.12.2019

პრეზუმფცია

პრეზუმფცია - ლათინური სიტყვაა და რაიმე ფაქტის სარწმუნოდ აღიარებას ნიშნავს.

მაგალითად: თუ...

სრულად ნახვა
30.09.2019

დანაშაულის დაფარვა ან შეუტყობინებლობა!

დანაშაულის დაფარვა...

სრულად ნახვა
24.12.2018

მშენებარე ბინის შეძენა

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, დაუმთავრებელ  კორპუსში ბინის შეძენისას.

პირველ რიგში...

სრულად ნახვა
24.12.2018

მოვალეთა რეესტრი

აღსრულების ეროვნულ ბიურო აწარმოებს იმ პირთა ელექტრონულ სიას, ვისაც ვალდებულება გააჩნია  ...

სრულად ნახვა
18.12.2018

საპენსიო რეფორმა

2019 წლის იანვრიდან, ქვეყანაში ახალი საპენსიო რეფორმა ამოქმედდება, რომლის თანახმადაც...

სრულად ნახვა
06.12.2018

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემასთან დაკავშირებული ცვლილებები

საქართველოს ეროვნული ბანკი  არის ცენტრალური ბანკი ასე ვთქვათ ის  არის მთავრობის ბანკირი და...

სრულად ნახვა
06.05.2018

ხელშეკრულება როგორც ასეთი!

საზოგადოების სრული უმეტესობისათვის ხელშკერულება იყოფა 3 ნაწილად: მხარეები, ძირითადი შეთანხმება...

სრულად ნახვა
06.05.2018

ცივი იარაღი

საზოგადოებრივ სივრცეში ცივი იარაღის ტარება კანონით ისჯება.

დანა,   სპიცი თუ ბებუთი ...

სრულად ნახვა
06.05.2018

ოჯახური ძალადობა

როგორ უნდა მოვიქცეთ ოჯახში ძალადობის დროს?

ოჯახში ძალადობა, ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე...

სრულად ნახვა
06.05.2018

სესხი და იპოთეკა

სესხის ხელშეკრულებით, გამსესხებელი, ესე იგი კრედიტორი საკუთრებაში გადასცემს მსესხებელს ანუ...

სრულად ნახვა
06.05.2018

მემკვიდრეობა

პირის გარდაცვალების შემთხვევაში ქონების სხვა პირზე გადასვლის ორი სახეობა არსებობს, კანონით ან...

სრულად ნახვა
06.05.2018

მარიხუანა

მარიხუანა დეკრიმინალიზაცია თუ ლეგალიზაცია?

მარიხუანა ნარკოტიკების სიიდან არავის ამოუღია...

სრულად ნახვა
06.05.2018

გირაო

რა არის გირაო?

გირაო აღკვეთის ღონისძიების ერთერთი სახეობაა.  სავარაუდო დამნაშავის  ...

სრულად ნახვა
06.05.2018

განქორწინება

რა წესით ხდება განქორწინება?

თუ წყვილს შორის არ არსებობს დავა განქორწინება შეიძლება...

სრულად ნახვა